4.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (5 Votes)

Secţia Consulară poate legaliza doar copii după documentele prezentate în original. Nu se pot legaliza copii ale unor fotocopii sau ale unor documente care sunt deteriorate.

Puteţi solicita legalizarea de către Secţia Consulară a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată. Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizată trebuie să fie eliberate de autorităţi române şi acestea sunt, de regulă, certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, certificate), adeverinţe sau alte documente.

Înscrisurile sub semnătură privată trebuie să fie scrise cursiv, fără ştersături sau corecturi. Întreaga responsabilitatea asupra conţinutului acestor acte revine solicitantului. Consulul poate refuza legalizarea înscrisurilor care contravin legii, ordinii publice sau bunelor moravuri.

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial sau sub semnătură privata în original, precum şi un act de identitate. Taxa consulară este de £28.00 pentru fiecare document.

WEB: http://londra.mae.ro/node/469