2.5555555555556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.56 (9 Votes)

Este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant. Persoanele aflate în Marea Britanie pot solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar prin intermediul Secţiei consulare Londra sau al Biroului consular Edinburgh, completând Formularul de cazier judiciar cu datele necesare, la care se ataşează o fotocopie a unui document de identitate valabil (paşaport, carte de identitate). Poate sosi din România între 30-60 zile. Taxa consulară este de £32.

Certificatul de cazier judiciar se poate solicita şi prin procură prin care mandatarul dvs. poate obţine certificatul de cazier judiciar de la unităţile de poliţie judeţene (de la locul de naştere sau domiciliu). Recomandăm această procedura în situaţia în care aveţi nevoie de cazier în timp scurt.

Pentru a autentifica astfel de împuterniciri (procuri) trebuie să prezentaţi următoarele:

  1. act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul românesc, buletin / carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport britanic, dacă este cazul)
  2. fotocopie act de identitate;

WEB: http://londra.mae.ro/node/276