2.8076923076923 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.81 (13 Votes)

La depunerea cererii de înscriere a certificatului de căsătorie, prezenţa ambilor soţi este obligatorie.

Documente necesare:
  • Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, puse la dispoziţie de Secţia Consulară, completate de soţul/ soţia cetăţean român; se găsesc şi pe site la rubrica FORMULARE CONSULARE http://londra.mae.ro/node/852;
  • Cărţile de identitate și Paşapoartele soţilor aflate în termen de valabilitate: original plus 2 fotocopii; în cazul în care unul dintre soţi (ambii) are (au) domiciliul stabilit în Marea Britanie se va prezenta paşaportul românesc cu menţiunea domiciliului în străinătate, original plus 2 fotocopii;
  • Certificatele de naştere ale soţilor: original plus 2 fotocopii;
  • Certificatul de căsătorie eliberat de autoritatle britanice având aplicată pe verso apostila Convenţiei de la Haga eliberată de Foreign And Commonwealth Office, original plus 2 fotocopii;
  • Traducerea (în două exemplare originale) efectuată la unul din traducătorii autorizaţi înregistraţi la ambasadă; Se va traduce atât certificatul de căsătorie britanic cât şi Apostila Convenţiei de la Haga.
Taxe consulare:

sunt diferenţiate pentru solicitările de înscriere depuse înaintea sau după depăşirea termenului de 6 luni.

După depăşirea termenului de 6 luni, costul serviciului de înregistrare este de aproximativ £95 pe certificat + £40 amenda. Plata se face la Consulat, în numerar.

Important:

Persoanele care au fost căsătorite anterior, trebuie să prezinte dovada desfacerii căsătoriei sau a încetării căsătoriei.

Înscrierea căsătoriei se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de naştere sau, după caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile din ţară.

Misiunile diplomatice nu pot efectua înscrierile de menţiuni de căsătorie şi de divorţ. Înscrierea menţiunilor se poate solicita prin intermediul misiunii diplomatice sau direct în România, printr-un mandatar împuternicit cu procură specială.

WEB: http://londra.mae.ro/node/281