3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

Problemele apărute între angajat şi angajator se încadrează, de obicei, într-una din categoriile:

  • plângeri - când angajatul are probleme şi reclamaţii la adresa angajatorului
  • disciplinare - când angajatorul are îngrijorări cu privire la conduită, absenţele sau munca angajatului

Primul pas în rezolvarea problemelor legate de muncă este informarea celeilalte părţi despre problema apărută, împreună cu propria viziune despre rezolvarea sa. Angajatorul trebuie, de obicei, să discute cu angajatul orice măsuri disciplinare ar putea aplica.

Angajatul are dreptul legal de a fi însoţit, în cazul discuţiei despre o plângere sau despre o măsură disciplinară, de un coleg, de un reprezentant al sindicatului, de un membru al familiei sau de un angajat al CAB (Citizens Advice Bureau).

În cazul în care problema (plângerea sau măsura disciplinară) nu se poate rezolva pe cale amiabilă, există căi legale de a o rezolva.

Plângeri:
Angajatul poate face o plângere oficială dacă a încercat să discute cu managerul şi discuţia nu a condus la un rezultat satisfăcător. Angajatorul va trebui să prezinte, în scris, procedura în cazul unei plângeri. Această procedura ar trebui să poată fi găsită în contractul de muncă, la departamentul HR (human resources) sau în manualul companiei. Procedura pentru plângeri ar trebui să includă următorii paşi:

  • scrierea unei plângeri către angajator care să includă toate detaliile problemei;
  • o întâlnire cu angajatorul în vederea rezolvării problemei;
  • posibilitatea de a contesta decizia angajatorului.

Măsuri disciplinare:
În cazul în care angajatorul decide că are probleme legate de muncă, disciplină sau întârzieri cu unul din angajaţi, acesta ar trebui să prezinte, în scris, procedura pentru măsurile disciplinare specificând:

  • regulile pentru procedura disciplinară
  • tipul de comportament sau normele care pot duce la o măsură disciplinară din partea sa
  • cum poate acţiona angajatorul, ce măsuri poate lua şi cum poate fi contestată decizia

Suspendarea activităţii:
Dacă unui angajat îi sunt aduse acuzaţii grave urmând să i se aplice măsuri disciplinare, angajatorul are dreptul să îl suspende din muncă pe respectivul angajat până la întâlnirea care va clarifica situaţia. Angajatul, în funcţie de regulile companiei, poate să nu fie plătit în această perioadă.

  • WEB: www.gov.uk/solve-workplace-dispute