5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

NMC este autoritatea care reglementează activitatea asistenţilor medicali şi a moaşelor din Anglia, Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord. NMC asigură standardele pentru educaţie, training, conduită profesională şi performanţă, astfel că asistenţii medicali şi moaşele să furnizeze servicii de cea mai înaltă calitate.

Persoanele care doresc să devină asistenţi medicali sau moaşe în Marea Britanie trebuie să obţină în prealabil o autorizaţie de la NMC. Practicarea acestei meserii fără autorizaţie este considerată infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Înregistrarea la NMC pentru asistenţii medicali români se face în urma solicitării unui formular de aplicare ce poate fi găsit online pe site-ul NMC: www.nmc-uk.org/Registration/Joining-the-register

Persoanele care au început în România cursurile de asistent medical înainte de 1 ianuarie 2007 vor avea nevoie de un certificat de conformitate emis de OAMMR (www.oamr.ro), numit "Certificat de competenţe profesionale de asistant medical generalist", după care pot cere formularele de aplicare. Pentru persoanele care au început cursurile după 1 ianuarie 2007 nu este necesar certificatul, acestea putând trece direct la solicitarea formularelor de aplicare către NMC - forms.nmc-uk.org/Forms/eurequest

Documentele necesare pentru aplicaţia de înregistrare la NMC vor fi trimise sub formă de copii legalizate (în română) şi de traduceri autorizate (în engleză):

  • Diplomă de asistent medical şi planul de învăţământ (împreună cu adeverinţa de practică)
  • Cazier judiciar (se trimite în original)
  • Paşaport sau Carte de Identitate
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Certificat de competenţe profesionale de asistant medical generalist (dacă este cazul)
  • Adeverinţă de bună purtare de la OAMMR (Certificate of good standing)

O cerinţă esenţială este cunoaşterea limbii engleze la un nivel ridicat, de preferat C1 conform Cadrului European Comun de referinţă.

  • WEB: www.nmc-uk.org
  • TEL: 020 7333 9333