Informaţiile cuprinse în GHiDUL ROMÂNESC sunt corecte, actualizate şi au fost furnizate de către prestatorii de servicii. Deşi facem eforturi pentru o cât mai mare acurateţe a informaţiei publicate, GHiDUL ROMÂNESC nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de pagube care pot surveni în urma colaborării dumneavoastră cu societăţile comerciale sau persoanele fizice prestatoare de servicii prezentate aici.

Nu luaţi niciodată decizii financiare, de investiţii, juridice sau medicale, fără a consulta un specialist în aceste domenii.

Următoarele reguli stabilesc politica de confidenţialitate adoptată de ghid.uk.
Aceasta politică explică în ce mod utilizăm noi orice tip de informaţie personală pe care ne-o puteţi oferi pe parcursul utilizării website-ului.

Informaţiile personale înseamnă orice tip de informaţie care vă identifică pe dumneavoastră în nume personal (de exemplu numele dvs, adresa, numarul de telefon). Informaţiile oferite în momentul când vă înregistraţi sunt folosite la accesarea funcţionalităţilor create special pentru clienţii înregistraţi, cum ar fi adaugarea de anunturi, evenimente, adaugarea si modificarea informatiilor din Ghid.

În eventualitatea în care vindem sau înstrăinăm într-un alt mod o fracţiune sau întregul nostru business către o altă entitate, ne rezervăm dreptul de a transfera informaţia dumneavoastră ca parte a oricăror active vândute sau disponibilizate.

Când vă revizuiţi informaţia personală, noi vă oferim spre utilizare un server cu grad superior de siguranţă. În plus, avem proceduri de securitate care acoperă stocarea şi divulgarea informaţiilor dumneavoastră, pentru a preveni accesul neautorizat şi pentru a acţiona în concordanţă cu legislaţia din Marea Britanie referitoare la protejarea datelor. Pentru o mai mare siguranţă, în unele cazuri este posibil să vă cerem să faceţi dovada identităţii dumneavoastră înainte de a va dezvălui anumite informaţii personale.

ROMANi ONLiNE LTD este unicul proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului (paginii web), respectiv designului şi conţinutului site-ului, a textelor de pe site, cu exceptia anumitor imagini care ne parvin de la utilizatori, societatea fiind aparată de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul societăţii a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, este interzisă accesarea site-ului ghid.uk de către dispozitive sau programe automate sau copierea manuală şi publicarea conţinutului de către alte companii sau site-uri, făra acordul ROMANi ONLiNE LTD.

Cookie-uri
Un cookie este o informaţie stocată pe computerul dumneavoastră de către browser-ul dumneavoastră de internet. La reaccesarea siteului ghid.uk, server-ul nostru vă recunoaşte acest cookie, oferindu-ne informaţii despre ultima dumneavoastră vizită. Cele mai multe browsere acceptă aceste cookie-uri în mod automat, însă de obicei puteţi modifica setările browser-ului dumneavoastră pentru a evita ca această acceptare să se producă în mod automat. Totuşi dacă alegeţi să nu activaţi cookie-uri, marea majoritate a funcţionalităţilor site-ului ghid.uk vor fi accesibile.

Niciun eveniment viitor!