3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

Pentru a certifica autenticitatea unei copii, aceasta trebuie datată şi semnată de o persoană de încredere, cum ar fi un avocat, un medic, un poliţist, un profesor etc. Documentele ale căror copii pot fi certificate astfel pot fi: paşapoarte, permise de conducere, scrisori de la departamente ale guvernului, facturi de utilităţi etc. Persoana care certifică o copie trebuie să fie respectată în comunitate, o persoană de încredere, cu o profesie de asemenea respectată (medici, poliţişti, profesori, avocaţi), dar nu poate fi o rudă a celui care solicită certificarea, nu poate locui la aceeaşi adresa şi nici nu poate fi într-o relaţie cu acesta.

Cum se certifică un document:
Mergeţi cu originalul şi cu copia la o persoană care îndeplineşte criteriile enumerate mai sus şi îi cereţi să scrie pe copie: “Certified to be a true copy of the original seen by me”, să semneze şi să pună data. Sub semnătură trebuie să fie menţionat numele în clar al persoanei, ocupaţia, adresa şi numărul de telefon la care poate fi contactat.

Certificarea unei traduceri:
În cazul în care doriţi să certificaţi traducerea unui document care nu este în limba engleză, este nevoie să mergeţi la o firma specializată de traduceri care să scrie pe copie: "it's a true and accurate translation of the original document", alături de dată, semnătură şi numele complet al translatorului sau reprezentantului companiei.

  • WEB: www.gov.uk/certifying-a-document