2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (8 Votes)

Pentru ca două persoane să se căsătorească în Marea Britanie, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă peste 16 ani (persoanele sub 18 ani au nevoie de consimţământul părinţilor)
  • să nu fie deja căsătorite sau în "civil partnership"
  • să nu fie rude apropiate

Căsătoria în Marea Britanie include, de obicei, doi paşi:

A. Înregistrarea la Consiliul Local (Registratură)
Înregistrarea se face cu cel puţin 16 zile înainte de căsătorie. Înregistrarea la un anumit Consiliu local se poate face dacă viitorii soţi au locuit în oraşul respectiv cel puţin ultimele 7 zile anterioare înregistrării.

Documentele necesare:

  • cel puţin două documente care să ateste identitatea - paşaport, certificat de naştere, permis de conducere, carte de identitate, certificat de înregistrare (blue card)
  • o dovadă de adresa - factură de utilităţi sau extras de cont bancar
  • în cazul persoanelor divorţate este necesară hotărârea de divorţ (definitivă și irevocabilă), iar în cazul văduvilor este nevoie de certificatul de deces al fostului soţ.

B. Ceremonia de căsătorie
Ceremonia poate fi ţinută la Consiliul Local, la orice locaţie autorizată de Consiliu sau într-o clădire religioasă (biserică) autorizată pentru astfel de ceremonii.

Persoanele care urmează să se căsătorească vor depune jurămintele în faţa unui ofiţer de stare civilă, apoi vor semna, împreună cu doi martori, în registrul de stare civilă.

Costuri: £35 / persoană pentru înregistrare, în jur de £45-50 pentru ceremonia la Consiliul Local şi £4 pentru Certificatul de Căsătorie (£7 dacă este cerut în altă zi decât cea a ceremoniei) Costurile pentru oficierea căsătoriei în alte locaţii variază pentru fiecare Consiliu Local. De asemenea, pot exista şi alte taxe (de rezervare a locaţiei, de rezervare a ofiţerului de stare civilă, taxe de weekend etc)

Informaţii complete şi preţurile actualizate pentru oficierea căsătoriilor pot fi găsite pe site-urile consiliilor locale.

  • WEB: www.gov.uk/marriages-civil-partnerships/overview